Pro-Ject Counterweight gramofónové závažie

SKU: PJ-COUNTERWEIGHT-PROTIZAVAZIE

Pro-Ject Counterweight – Protizávažie na ramienko gramofónov Pro-Ject • Dostupné gramáže: 50g / 55g / 58g / 60g / 65g / 66g / 68g / 71g / 75g / 80g / 81g / 83g / 87g / 92g / 95g / 96g / 120g / 125g / 127g

14,90 39,00  s DPH

Porovnať

Popis

Účelom protizávažia je nastavenie optimálnej prítlačnej sily pre gramofónovú prenosku. Presne nastavený prítlak je zárukou čo najlepšieho sledovania drážky a dokonalého čítania zaznamenaných informácií prenoskou. Správne nastavená vertikálna prítlačná sila na hrot (VTF) je podmienkou pre najlepšie zvukové zážitky pri počúvaní gramofónu.

Vybrať vhodné protizávažie je závislé od typu gramofónu, typu ramena a od hmotnosti osadenej prenosky. Pred zadaním objednávky odporúčame skontrolovať v databáze gramofónov a prenosiek na konfigurátore , či vybrané protizávažie zodpovedá vašej konfigurácii gramofónu a prenosky.

►KONFIGURÁTOR◄

V prípadoch, keď nenájdete v konfigurátore vhodné protizávažie k vášmu gramofónu, môžete skúsiť vyhľadať vhodný typ v podrobnej konfiguračnej tabuľke ktorú nájdete v odkaze nižšie

►TABUĽKA◄


POSTUP NASTAVENIA PRÍTLAKU (VTF)

Správny rozsah prítlaku je individuálny pre každú prenosku a odporúčané hodnoty pre vašu prenosku nájdete v užívateľskej príručke k prenoske. Najtypickejšie hodnoty prítlaku pri súčasných prenoskách sa pohybujú medzi hodnotami 1,3 až 2 gramy. (predtým to bývalo aj oveľa viac). Niekedy môžu byť hodnoty prítlaku uvádzané v jednotkách mN (milinewton). Prevod je jednoduchý 1 g = 10 mN. Prítlak sa nastavuje pomocou otočného protizávažia inštalovaného na konci ramena.

Otáčaním protizávažia sa najskôr snažte dosiahnuť polohu, kedy rameno zostane v rovnováhe (pláva) a hrot sa voľne vznáša pár milimetrov na povrchom LP platne. Pri jemnom vychýlení nahor alebo nadol sa rameno samovoľne vráti do pôvodnej polohy. Následne pridržte kovovú časť protizávažia v nastavenej polohe, aby už nedošlo k jeho pootočeniu, a na otočnej stupnici nastavte druhou rukou hodnotu 0 (nula) – východisková poloha – zarovnajte nulu s nastavovacou ryskou na tubuse ramena. Následne otáčaním celého protizávažia aj so stupnicou je možné nastaviť požadované hodnoty prítlaku.

Alternatívne je možné využiť ďalšie pomôcky ako mechanické (väčšinou je súčasťou dodávky gramofónu) alebo veľmi presné digitálne váhy (nutné dokúpiť) špeciálne určené na meranie prítlaku prenosiek. Nastavenie je samozrejme najpresnejšie pri použití digitálnej váhy s presnosťou na 3 desatinné miesta. Potrebné príslušenstvo nájdete v sekcii Gramofónové príslušenstvo.