• Konzultácie – na našej predajni vám doporučíme a predvedieme najvhodnejšie riešenie pre ozvučenie vášho auta. S ohľadom na typ auta, počúvanú hudbu a požadovaný rozsah inštalácie vám doporučíme vhodné komponenty a celkové riešenie.
 • Inštalácia Auto HIFi – v našej zmluvnej montážnej dielni zabezpečíme odbornú montáž HiFi techniky.

V prípade záujmu prevedieme

 • Akustické úpravy a vytlmenie dverí, kufra, podlahy, motorového priestoru, či stropu
 • Navrhneme, zrealizujeme vystuženie a úpravy, alebo výrobu zadného plata na mieru
 • Montáž, alebo návrh a realizáciu subwoofra na mieru
 • Montáž elektroniky vrátane reproduktorov a kabeláže
 • Odbornú montáž napájania komponentov a vhodného istenia
 • Nastavenie parametrov jednotlivých  zariadení a celkového odladenia zostavy
 • Predvedieme obsluhu – ukážeme možnosti budúceho rozšírenia

 

 Ponúkaná služba  Rozsah vykonaných úkonov V montážnej dielni
 Výmena autorádia za nové

Pri zakúpení nového autorádia často nastáva u zákazníka problém s  nainštalovaním, alebo výmenou v jeho aute. Využite možnosť odbornej inštalácie a nastavenie priamo u vás zaškoleným odborníkom

 Inštalácia obsahuje:

 • Kontrola možnosti výmeny, v prípade nového prístroja kontrola a montáž adaptéra do palubnej dosky, kontrola predprípravy elektroinštalácie
 • Demontáž starého prístroja, kontrola kabeláže montáž nového prístroja
 • kontrola a nastavenie funkčnosti
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 od 15.-€
 Inštalácia reproduktorov do predných dverí

Samotnej montáži, či výmene predchádza dohoda o rozsahu prác – možnosť prekáblovania reproduktorov, akustická montáž na MDF adaptéry, montáž  doorboardov, umiestnenie výškových reproduktorov, akustické úpravy dverí…

 Inštalácia obsahuje:

 • po konzultácii so zákazníkom nájdeme najvhodnejší spôsob umiestnenia a uchytenia reproduktorov a výhybky
 • ak je to potrebné – úprava úchytov na reproduktory a kontrola kabeláže
 • demontáž starých reproduktorov a výmena za nové
 • kontrola a akustické úpravy
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 od 25.-€
  Inštalácia reproduktorov do zadných dverí / zadné plato

Samotnej montáži, či výmene predchádza dohoda o rozsahu prác – možnosť prekáblovania reproduktorov, akustická montáž na MDF adaptéry, akustické úpravy dverí / úprava, vystuženie, alebo výroba zadného plata…

 Inštalácia obsahuje:

 • po konzultácii so zákazníkom nájdeme najvhodnejší spôsob umiestnenia a uchytenia reproduktorov a výhybky
 • ak je to potrebné – úprava úchytov na reproduktory a kontrola kabeláže
 • demontáž starých reproduktorov a výmena za nové
 • kontrola a akustické úpravy
 • v prípade zadného plata – úprava, vystuženie, alebo výroba zadného plata a následná montáž
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
  od 25,-€
 Kompletná inštalácia reproduktorov / zosilovača(ov) / subwoofra / napájania. V prípade AV montáže stropné, alebo zapustené LCD monitory

Kompletnú inštaláciu prenechajte našim odborným pracovníkom. Vyhnete sa tak  všetkým rizikám spojeným so zlým zapojením elektrickej inštalácie, zosilňovačov a kapacitora, čo môže mať občas fatálne následky. Inštalácii predchádza konzultácia o požadovanom zvuku a type počúvanej hudby. Z toho vyplýva plánovaná výbava, rozsah montáže a následná inštalácia komponentov, akustické a mechanické úpravy, až po celkové odladenie zostavy…

 Inštalácia obsahuje:

 • zapojenie kabeláže napájania a istenia
 • prevedenie požadovaných akustických a mechanických úprav
 • inštalácia signálových a reproduktorových rozvodov
 • montáž jednotlivých reproduktorov, zdrojov obrazu a zvuku, zosilňovaćov, monitorov a pod.
 • nastavenie, kontrola funkčnosti a kalibrácia celého reťazca, odladenie
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 od 60,-€