• Konzultácie – na našej predajni vám doporučíme a predvedieme najvhodnejšie riešenie pre ozvučenie vašej domácnosti, kancelárie, baru, alebo  reštaurácie. Doporučíme vhodné komponenty a riešenie.
 • Inštalácia audiovizuálnej techniky u zákazníka – zabezpečíme odbornú montáž priamo u vás doma, nastavíme jednotlivé zariadenia a celkový zvuk (kalibrácia komponentov domáceho kina), predvedieme obsluhu, ukážeme možnosti budúceho rozšírenia
 Ponúkaná služba  Rozsah vykonaných úkonov Na predajni U zákazníka
Zapojenie, nastavenie komponentov u zákazníka

Pri zakúpení nového komponentu často nastáva u zákazníka problém s nainštalovaním do stávajúcej zostavy. Využite možnosť odbornej inštalácie a nastavenie priamo u vás zaškoleným odborníkom

 Inštalácia obsahuje:

 • zapojenie nového komponentu (zosilňovač, Blu-Ray prehrávač, satelit.prijímač…) do stávajúcej zostavy
 • kontrola a nastavenie funkčnosti celého reťazca
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 0,-€  25.-€
 Inštalácia TV prijímača (plazma/LCD) na stenu  Inštalácia obsahuje:

 • po kozultácii so zákazníkom nájdeme najvhodnejšie miesto na inštaláciu a spôsob uchytenia
 • ak je možné – dostatočne v predstihu nainštalujeme skrytú kabeláž
 • montáž TV prijímača na stenu
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 45.-€
 Inštalácia a montáž stereofónneho reťazca

Inštaláciu a montáž prevedieme z ohľadom na čo najlepšiu akustiku v danej miestnosti, v prípade potreby vám navrhneme akustické úpravy na zlepšenie reprodukcie

 Inštalácia obsahuje:

 • rozloženie komponentov a ich integrovanie do kompletného reťazca – zapojenie kabeláže
 • inštalácia reprosústav a nastavenie ideálnej akustiky v priestore
 • nastavenie systému a v prípade potreby naprogramovanie diaľkového ovládania
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
 0,-€  35,-€
 Inštalácia a nastavenie domáceho kina

Inštaláciu komponentov domáceho kina prenechajte našim zaškoleným pracovníkom. Vyhnete sa tak zdĺhavému študovaniu manuálov a nastavovaniu. Kompletné kino vám nainštalujeme, nakalibrujeme prístroje a naučíme vás „vyšťaviť“ z vašich komponentov maximum.

 Inštalácia obsahuje:

 • rozloženie komponentov a ich integrovanie do kompletného reťazca – zapojenie kabeláže
 • inštalácia predných reprosústav a nastavenie ich ideálnej akustiky
 • montáž efektových reprosústav a centra na stojan, alebo stenu
 • nakáblovanie reprosústav a kontrola celého reťazca
 • naprogramovanie diaľkových ovládačov
 • nastavenie, kontrola funkčnosti a kalibrácia celého reťazca
 • predvedenie zákazníkovi a školenie o spôsobe používania
  0,-€  50,-€