Kroky k bezproblémovému riešeniu vašej požiadavky:

  1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
  2. Primeraná starostlivosť o vrátený tovar musí byť zachovaná. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme.
  3. Podľa zákona č. 112/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
  4. Vytlačte, úplne vyplňte nižšie priložený formulár a vložte ho do pôvodného balenia s tovarom
  5. Tovar v pôvodnom balení zabezpečte proti poškodeniu počas prepravy a dopravte na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu osobne,  alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, či kuriérnou službou (rešpektujte podmienky prepravcu o spôsobe balenia)
  6. Nalepte adresu prijímateľa (nálepku nájdete v dolnej časti  formulára pre vrátenie tovaru) na zabalený tovar podľa pokynov prepravcu.
  7. Tovar odporúčame zasielať doporučene a riadne poistený. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku!

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu Trinásty.sk je:

Trinásty s.r.o., Zlatá ulička, 984 01 Lučenec
IČO: 36026859, IČDPH: 2020080700, Bankové spojenie: 2628170514/1100 Tatra banka
telefón: +421 47 333 7115
e-mail: tr******@tr******.sk
pracovná doba: Pondelok – Piatok  9:00 – 17:00

Formulár na stiahnutie:

Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov.
Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Kúpna cena bude predávajúcemu vrátená po kontrole tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Vystrihnite a nalepte na balík s vráteným tovarom: