HTP ANTI-SKATING Test Record

SKU: ANTI-SKATING_TEST_RECORD

HTP Anti-Skating Test Record – špeciálna technická testovacia platňa bez drážok (zrkadlová) pre jednoduché nastavenie kompenzačnej sily • Umožňuje bez ďalších meracích prístrojov nastaviť vhodnú veľkosť kompenzačné sily (skating-u) • Užívateľsky jednoduché a presné nastavenie • Vyrobené v CZ

19,90  s DPH

Porovnať

Popis

ANTI-SKATING Test Record – špeciálna testovacia platňa bez drážok pre jednoduché nastavenie kompenzačnej sily


Vlastnosti

  • HTP Anti-Skating Test Record – špeciálna technická testovacia platňa bez drážok (zrkadlo) pre jednoduché nastavenie kompenzačnej sily
  • Gramofónová platňa umožňuje bez ďalších meracích prístrojov nastaviť vhodnú veľkosť kompenzačné sily (skating-u)
  • Užívateľsky veľmi jednoduché a presné nastavenie
  • Nepotrebujete žiadne ďalšie špeciálne nástroje
  • Vyrobené v CZ
  • Cena za KUS


Trocha teórie a správne nastavenie

Vznik bočnej sily na hrot

– Pri prehrávaní LP je hrot prenosky vedený špirálovú drážkou, v ktorej je “uložený” audio záznam. Na hrot pôsobí okrem zvislej sily tiež trecia sila, ktorá má smer dotyčnice k drážke. Jedna zložka tejto sily pôsobí v smere spojnice hrotu a otočného bodu ramienka prenosky a je zachytená v ložisku ramienka. Druhá zložka pôsobí kolmo k nej a snaží sa otočiť ramienko smerom ku stredu platne. V dôsledku toho, je väčší tlak vyvíjaný na vnútornú stenu drážky, v ktorej je zaznamenaný ľavý kanál ako na vonkajšiu stenu drážky, v ktorej je zaznamenaný pravý kanál. Vyrovnanie týchto síl sa dosahuje zavedením kompenzačné sily, ktorá sa snaží otáčať ramienko smerom k obvodu platne. Túto silu vyvodzuje podľa konštrukcie gramofónu malé závažie alebo elektromagnet, najčastejšie však pružinka. Väčšinou má nastavenie bočnej sily rovnakú stupnicu ako vertikálny prítlak na hrot a nastaví sa rovnaká číselná hodnota ako pri prítlaku, je aj bez ďalších pomôcok jej veľkosť blízko optimálnej hodnote. Neznamená to však, že prítlak na prenosku má rovnakú hodnotu ako nastavená bočná sila. Táto sila je oveľa menšia a len pre zjednodušenie obsluhy gramofónu bývajú obe stupnice rovnaké.

Nastavenie vodorovnej polohy gramofónu

– Gramofón je potrebné umiestniť na pevnú podložku, na ktorej nedochádza k prenosom vibrácií z okolia. Dobrou voľbou sú police montované na stenu alebo masívne antirezonančné stolíky. Vodorovnú polohu nastavíte štandardnou vodováhou položenou na otočný tanier alebo všesmerovou vodováhou.

Nastavenie kompenzačnej sily (anti-skating)

Testovacia platňa ANTI-SKATING Test Record je bez drážok – (tzv. zrkadlo) a umožňuje bez ďalších meracích prístrojov nastaviť vhodnú veľkosť kompenzačné sily.
– Prekontrolujete vodorovnú polohu prístroja pomocou vhodnej vodováhy
– Zvislú silu aj kompenzačnú silu nastavte na nulu – prenoska “pláva” vo vzduchu a mala by zostať na ľubovoľnom mieste nad platňou, kam ju nastavíte
– Ak jemne fúknete z boku na ramienko, malo by sa voľne otáčať
– Nastavte zvislú silu na hrot podľa údajov pre daný typ vložky a hrotu v hornej tretine rozpätia uvádzaného výrobcom
– Zapnite otáčanie taniera a spustite ramienko s prenoskou na testovaciu platňu blízko k jej obvodu. Prenoska bude pohybovať smerom k stredu platne
– Postupne pridávajte veľkosť kompenzačnej sily, kým sa prenoska nezastaví na ploche platne. V ideálnom prípade bude prenoska zostávať v ktoromkoľvek mieste platne, kam ju položíte. V ostatných prípadoch postačí, keď dosiahnete, že sa ustáli približne v polovici plochy

 

Často je nastavenie bočnej sily popísané v rovnakej stupnici ako vertikálny prítlak na hrot a mala by sa nastaviť na rovnakú hodnotu. Neznamená to však, že pri prítlaku na prenosku 2 g (20 mN) je na rovnakú hodnotu nastavená aj bočná sila. Táto sila je oveľa menšia, len kvôli zjednodušeniu nastavenia sú stupnice rovnako popísané. Pri nastavovaní pomocou závažia na silonovom vlákne dochádza k zmene bočnej sily tým, do akej drážky silónové vlákno usadíme. Správne nastavenie bočnej sily tiež nie je pre daný gramofón alebo prenosku univerzálne. Záleží predovšetkým na prítlaku, ale tiež napríklad na tvare hrotu prenosky. Sférické hroty, kvôli väčšiemu treniu medzi platňou a hrotom, vyžadujú väčšiu kompenzačnú silu než hroty eliptické alebo hroty typu Shibata. Navyše sa počas prehrávania platne veľkosť tejto bočnej sily na hrot so zmenou bočného uhlu snímania mení a podľa toho by sa mala meniť aj veľkosť kompenzačnej bočnej sily, čoho sa, ako pri použití magnetickej kompenzácie tak mechanickej pomocou závažia, dá dosiahnuť. Najlepšou kontrolou správneho nastavenia bočnej sily na hrot je nastavenie pomocou platne HTP ANTI-SKATING Test Record, ktoré je presné a veľmi jednoduché.